• Karolinska Universitetssjukhuset

  “Sjukhusledningen och divisionsledningarna vid Karolinska Universitetssjukhuset har positiva erfarenheter av samarbete med Aligning AB, Pelle Snårelid. Att i en stor och komplicerad…” [Läs mer]

  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Södersjukhuset AB

  “Det har varit mycket bra att få professionellt stöd i arbetet med vår nya verksamhetsplaneringsprocess. Den metod vi använt skapar hög delaktighet, vilket är en grund för att de förändringar vill åstadkomma…” [Läs mer]

  Södersjukhuset AB
 • Danderyds Sjukhus AB

  “Personligen upplever jag Aligning-metodiken som ett genialiskt tillvägagångssätt för att genomföra verksamhetsplanering. Jag tilltalas framför allt av det…” [Läs mer]

  Danderyds Sjukhus AB
 • Praktikertjänst AB

  “Projektet genomfördes snabbt och effektivt, helt anpassat till våra behov. Konsulten såg förbi de hinder vi hade och såg istället potentialen i förändringarna. Projektet genomsyrades av ett stort personligt…” [Läs mer]

  Praktikertjänst AB

Om oss

Aligning Business And People startades av Pelle Snårelid 2001 som ett managementkonsultbolag som ska verka i ett nätverk med andra... [Läs mer]

Vårt erbjudande

En enkel metod som säkerställer att ALLA i organisationen vet hur de bäst kan och vill bidra till att verksamheten når sina mål... [Läs mer]

Våra uppdrag

De senaste 5-6 åren har fokus varit på verksamheter inom hälso- och sjukvårdssektorn... [Läs mer]