Om Aligning Business And People

Aligning Business And People startades av Pelle Snårelid 2001 som ett managementkonsultbolag som ska verka i ett nätverk med andra seniora konsulter. Med över 17 års erfarenhet från konsult och VD arbete så formades det nya bolaget utifrån en enda frågeställning:

Hur kan man få alla medarbetare i en verksamhet att känna till övergripande mål och strategier och sedan få var och en att både kunna och vilja bidra till att verksamheten uppnår sina mål?

En enkel fråga kan tyckas men vi håller nu, 12 år senare, fortfarande på att hitta de rätta svaren på denna fråga. Längs resan har vi hjälpt ett trettiotal större företag och verksamheter att utveckla sin verksamhetsplaneringsprocess. Vårt mål är att vara bäst på att skapa tydliga resultat hos våra kunder genom att hjälpa dem i att designa och genomföra sitt verksamhetsplaneringsarbete.