Vår verksamhetsfilosofi

Vår värdegrund

Våra värderingar bygger på ärlighet, öppenhet och ödmjukhet .

Vår värdegrund är utgångspunkten för vårt konsultarbete och utgör en gemensam bas för hur vi agerar gentemot våra kunder.

 

Vårt grundläggande syfte

Vårt övergripande syfte är att bidra till att skapa lönsammare och effektivare verksamheter genom att göra förändrings- och verksamhetsutvecklingsarbetet enklare samt se till att alla i organisationen vet hur de kan och vill bidra till att de övergripande målen uppnås

Vår verksamhetsfilosofi är att aktivt arbeta med coachning och kunskapsöverföring till personer i uppdragsgivarens egna organisation.  Vi tror att en framgångsfaktor för framgångsrikt utvecklingsarbete är att verksamheten själva utvecklas och tar ägarskapet för verksamhetsutvecklingen och att man inte fastnar i ett konsultberoende.