Våra uppdrag

Om våra kunder

De senaste 5-6 åren har fokus varit på verksamheter inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vi vill se varaktiga resultat och har alltid fleråriga uppdrag hos våra kunder. För att lyckas med en framgångsrik implementering av Verksamhetsplaneringsprocessen så är det viktigt att det är den högsta ledningen som är uppdragsgivaren. Lika viktigt är det att verksamheterna inte blir konsultberoende och vi arbetar därför systematiskt med kompetensöverföring genom hela processarbetet. Vi har ett värderingsstyrt förhållningssätt som präglar såväl vårt arbete som vårt resultat.

Läs gärna några av våra kunders berättelse om de uppdrag som vi genomfört under de senaste åren.

 

Kunder som vi arbetat med de senaste åren

 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Södersjukhuset
 • Danderyds Sjukhus
 • Tiohundra
 • Praktikertjänst
 • Landstinget Gävleborg
 • Stockholms Läns Landsting
 • Stiftelsen Stockholm Sjukhem
 • Rymdbolaget
 • Banverket
 • Alecta
 • S:t Görans Sjukhus
 • Ernst &Young
 • Västmanlands Sjukhus
 • Ersta Sjukhus
 • Carema Sjukvård
 • Handelsbanken
 • SPP LIV
 • Telenor Business Solutions
 • Canal Plus
 • RNB  (Retail and Brands)
 • Logica (fd WM data)
 • Mekano Film & Television
 • SVEFA (Svensk Fastighetsvärdering)
 • Terracom
 • SBAB
 • Wasabröd
 • Sandvik